GRI is een virtuele club, aangesloten bij het NVBK. Individuele liefhebbers die de globalring willen beoefenen en niet aangesloten zijn bij een club van het NVBK, kunnen zich lid maken via het GRI.
Buitenlandse liefhebbers kunnen eveneens via het GRI, individueel, aansluiten en kunnen op die wijze deelnemen aan de gobal wedstrijden.
Een liefhebber, aangesloten bij het GRI, kan eventueel zelf een wedstrijd organiseren. De aanvraag voor dergelijke inrichting dient via het GRI te gebeuren. Wedstrijdtaks dient minimun 1 maand op voorhand betaald te worden, zie prijslijst NVBK.
GLOBAL RING INDIVIDUEEL
CLUB GRI
Welkom op de pagina van GLOBALRING.

Mocht je meer info willen over dit onderdeel en de aansluitingsvoorwaarden, neem je best contact op met het NVBK of met de commissie voor Globalring.
Intro
Op vraag van buitenlandse hondenliefhebbers en clubs heeft het NVBK besloten deze discipline aan te bieden aan alle liefhebbers.
Globalring is een programma die aanleunt bij het bestaande Belgisch ringprogramma, welk op die manier mogelijkheden geeft om internationaal aan wedstrijden deel te nemen.
Global bestaat eveneens in drie categoriën.
Iedereen in het bezit van een lidkaart en IB boek NVBK kan deelnemen.
Voor nieuwkomers hebben we nog steeds de speelkaart, aan te vragen op het Nationaal secretariaat.
AANPASSINGEN
Binnen onderstaande reglementen zijn reeds aanpassingen gebeurd. Het bijtpak en de werkwijze van de aanvalsman zal in categorie 1 (beginnelingen) dezelfde zijn als in onze bestaande ring. Global zal verder uitgewerkt worden als eventuele voorbereiding tot onze bestaande ringsport.
Let wel: Mogelijikheid zal ook geboden worden om verder in Global deel te nemen.
Ter info
Het programma van Global staat volledig los van ons bestaand ringprogramma.
Het is een afzonderlijke discipline die wel open is voor alle liefhebbers en hondenrassen.
Categorie 2
Alle oefeningen van categorie 1 +
- Blokje - 15 pt
- Vaste haag- 20 pt
- Aanval met latten over hindernissen - 40 pt
- Aanval vluchtend- 30 pt
- Opzoeken en opleiden - 40 pt
- Aanval met afweervoorwerpen - 40 pt

Total 300 pt.
Oefeningen GLOBAL

Categorie 1
(laagste categorie  beginners)
- Vrij volgen - 6 pt
- Down, 1 minuut liggen - 10 pt
- Weigeren van lokaas - 5 pt
- Vooruit - 12 pt
- Geworpen voorwerp - 12 pt
- Standen 10 pt
- Sprong 15 pt
(keuze uit haag, lengtesprong of schutsel)
- Aanval met latten - 50 pt
- Aanval vluchtend - 50 pt
- Verdediging van de meester - 30 pt

Totaal 200 pt.
Categorie 3 (hoogste categorie)
Alle oefeningen van categorie 1 + 2 +
- Schutsel - 15 pt
- Grote put- 20 pt
- Onderbroken aanval - 30 pt
- Bewaken van voorwerp - 30 pt

Total 400 pt.
 
 
 
 
NIEUWS en MEDEDELINGEN
MENU  GLOBALRING
Verantwoordelijke aanvalsmannen global
Responsable hommes d'attaque global
Responsable decoys global
LEMMENS Francis
3302 Tienen -  0496860457
Verantwoordelijke keurders global
Responsable juges global
Responsable judges global
 
Keurders Global
Juges Global
Judges Global
LEMMENS Francis BE
contact    +32 496860457
DEMEURE Francois BE
32 460971456  contact
WILLEMS Andy  BE
BREYDELS Sophie BE
Georges HERINCKX BE
HEEZEN Dominic NL
+31 06-82176530  - contact
MILOSLAV Fohl CZ
contact
VOPLAKALOVA Alexandra CZ
contact
BOCKEN Bart BE
GARRETT Marc UK
Aspirant-keurders Global
Juges stagiaeres Global
Judges tranee Global
DOLEZAL Stanislav CZ
Commissie Globalring NVBK
Commission Globalring NVBK
Commission Globalring NVBK
Coordinator NVBK
Coordinateur FNCB
LEMMENS Francis
Houtemstraat 477
3302 Tienen
+32 496860457
contact
Secretaris
Secrétaire
Secretary
WILLEMS Andy
Torhoutsesteenweg 563
8400 Oostende
contact
0494 199550
Raadsleden
Conseillers
Counsilors
PAUWELS Germain
9030 Mariakerke
+32 496287088
  HEEZEN Dominic
2841 AA Moordrecht NL
+31 06-82176530
  MARTENS Davy
3800 Sint Truiden
  DEMEURE Francois
7170 Manage
  PLOEG Humphrey
2497 AM Den Haag NL
 
 
 
Wedstrijden GLOBAL 2018
Competitions GLOBAL 2018
28/01/2018 GLABBEEK
België
24/03/2018 ZNOJMO
Tsjechie
25/03/2018   BATH - SOMERSET
 
United Kingdom
14/04/2018   GLABBEEK
 
Terrein Tinstraat (sportveld)
   2580 Putte
   België
28/04/2018 HANNOVER
Duitsland
05/05/2018 PONT A CELLES
België
26/05/2018 RUTESHEIM
Duitsland
23/06/2018 NAMUR
België
07/07/2018   LIBEREC
 
Tsjechie
21/07/2018 SINT TRUIDEN
België
05/08/2018   SLOUGH
 
United Kingdom
25/08/2018
Nederland
08/09/2018 TREBECHOVICE
Tsjechie
15-16/09/2018 MEEDHUIZEN
Nederland
13/10/2018 Internationaal               kampioenschap 2018
NAMUR
België
Aanvalsmannen Global - gediplomeerd
Hommes d'attaque Global - diplome
Decoys Global - certified
LEMMENS Francis BE
VANDERHEYDEN Michael BE
KARIM Hafsi BE
DEWAELHEYNS Stephane BE
UYTTEBROEK Frank BE
SWENNEN Thomas BE
DELCLOO Kurt BE
PLOEG Humphrey NL
STANDA Dol CZ
JINDRICH Sustr CZ
KLORUS Ales CZ
SLUKA Jan CZ
CIZEK Pavel CZ
DEBELLE Kevin BE
MARTENS Davy BE
JINDRICH Sustr CZ
ZARUBA Michal CZ
HAVLICEK Jan CZ
VANDERHAM Aad NL
ROWLY Andrew UK
MILLER Josh UK
BURKE Dion UK
Niet gediplomeerde aanvalsmannen Global
Hommes d'attaque sans diplomê Global
Not certified decoys Global
BOCKEN Bart BE
PAPPAERT Glenn BE
LELIEVRE Dieter BE
KALENSKY Ondrej CZ
SKVRNA Frantisek CZ
ROWLEY Andrew UK
BURKE Dion  UK
MILLER Josh  UK