Fokkerij en stamboomregistratie

Om te fokken en/of stambomen van onze organisatie aan te vragen, hoeft men geen lid te zijn van onze federatie.
De registratie van  stambomen in ons origineel- (OR), bijgevoegd- (BR) en werk-register (WR) staan open voor elk hondenliefhebber en alle rassen (zie lijst op deze pagina), mits het navolgen van onze regelgeving.
Indien men een nest wil fokken, of stambomen aanvragen kan men alle nodige info vinden op deze pagina.

Honden die niet voldoen aan de voorwaarden om een stamboom te bekomen, kunnen steeds een "registratie certificaat" bekomen. Dergelijk bewijs omvat info en gegevens van de hond en wordt in een afzonderlijk register ingeschreven.

Voor verdere info, zie FAQ of je kan steeds terecht op ons Nationaal secretariaat of bij de coördinator van deze commissie.
Moet ik lid zijn van het NVBK om een nest te fokken
Neen, men moet geen lid zijn van onze organisatie. Men dient wel de regelgeving van het NVBK te volgen en te respecteren.
De fokdieren
Bepaalde honden die men wil gebruiken om te fokken dienen aan vooropgestelde eisen te voldoen. Onderaan deze pagina, zie fokbeleid, "Rassen waarvoor fokattest verplicht is" . Indien men wil fokken met één der vermelde rassen dient men de nodige testen of onderzoeken te laten uitvoeren. Dit kan bij uw dierenarts naar keuze.
Wat te doen indien ik een nest wil fokken
Na de dekking dient men binnen de 18 dagen een dekaangifte in te dienen. Dat kan via onze website, zie deze pagina "dekaangifte. Na ontvangst van deze aangifte ontvang je binnen de 10 dagen een "bewijs van dekaangifte".
Bewijs van dekaangifte
In de begeleidende mail en op het bewijs van dekaangifte kan je alle nodige info vinden. In het kort: Gewoon wachten tot de pups geboren zijn en een eventuele geboorteaangifte doen.
Mijn pups zijn geboren
Na de geboorte en nadat de pups geidentificeerd (chip) zijn dient men enkel een nestcontroleur van het NVBK te contacteren. Na afspraak komt deze de controle uitvoeren en tevens alle documenten nazien, dit tot het bekomen van stambomen en/of registratie certificaten.
Stambomen of registratie certificaten
Indien de gebruikte fokdieren niet aan de voorwaarden voldoen, zie lijst rassen, worden enkel registratie certificaten afgeleverd en geen stambomen. Deze certificaten vermelden alle gegevens over betrokken hond. Indien er geen DNA analyse voorhanden is worden geen afstammelingen vermeld.
Hoe bekom ik stambomen
Tijdens de nestcontrole worden van alle pups DNA stalen afgenomen. Indien de ouders nog geen DNA certificaat hebben wordt er ook van hun DNA afgenomen. Dit wordt gedaan door onze controleur. Indien één of beide ouders geen stamboom hebben, kunnen deze eventueel ter plaatse aagekeurd worden.
Wanneer ontvang ik mijn stambomen
Zodra al de vermelde formaliteiten vervuld zijn en de betaling is uitgevoerd, worden de stambomen per gewone post overgemaakt. In de meeste gevallen gebeurt de levering binnen de drie weken, de DNA certificaten worden dan eventueel later overgemaakt.
Moet ik een kennelnaam hebben
Neen, een kennelnaam is zeker niet verplicht. Indien men toch een kennelnaam wenst kan men deze aanvragen via onze site, zie menu "aanvraag kennelnaam".
Waarom een kennelnaam
Fokkers in het bezit van een kennelnaam NVBK, kunnen een persoonlijke toets aan de namen van de door hun gefokte dieren geven. Tevens krijgen deze een korting op de prijs van de stambomen en worden ook de geboortes op onze website vermeld.
Erkenningsnummer als fokker
Indien u honden wil verkopen via advertenties of andere media, heb je een erkenningnummer nodig. Dit kan je aanvragen bij de overheid via de link www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/dieren/erkenning
Info fokken - FAQ
Nieuws en Mededelingen
Erkenning NVBK door de Vlaamse overheid.
Menu  Fokkerij
Via deze lijst kan men een nestcontroleur kiezen. Na afspraak, zal het voltallig nest en de nodige formaliteiten, door deze nagezien worden dit ter voorbereiding tot het bekomen van stambomen en/of registratie certificaten.
Informatie fokkerij
Rassen NVBK
Het NVBK hanteert de standaard van het FCI en erkent tevens bijkomende rassen, dit volgens de standaard van het land van oorsprong.