Het RINGPROGRAMMA  bestaat uit drie hoofdgroepen:
1. Gehoorzaamheidsoefeningen.
2. Springoefeningen.
3. Verdedigingsoefeningen.
(Pakwerk)

De ringwedstrijden vinden plaats van maart tot eind augustus binnen een omheind terrein ( ring ).
Zij zijn onderverdeeld in 3 categorieën zoals voorzien in de sportkalender:
* categorie III: beginnersklasse

Meer info, zie rubriek RING.
De discipline GEHOORZAAMHEID kan beoefend worden in verschillende clubs. De honden worden meestal ingedeeld volgens leeftijd.

Deelnemen aan wedstrijden is steeds mogelijk op federaal en interfederaal niveau.
Er zijn vier categorieën:
- Beloften
- Beginners
- Gevorderden
- Ere-klasse
Meer info, zie rubriek GEHOORZAAMHEID.
De tentoonstelling is een schoonheidswedstrijd, richtinggevend aan de fok ter verbetering van het ras.  
Tentoonstellingen zijn Open, met CAC of met CACIB.CACH en CACC. 
(Zie Hondenterminologie).

Het NVBK hanteert eigen standaarden, op basis van het land van oorsprong, en eveneens bestaande en erkende honden standaarden.

Meer info kan men vinden in de rubriek TENTOONSTELLING.

Secretariaat en info
NVBK vzw
Nieuwe steenweg 5
9140 Temse - Belgïe   
RPR Gent, afdeling Dendermonde
                                   
Open op zaterdag 10.00 - 14.00 u
Tel./Fax +32 52 380992

Bankrekeningen:

KBC -  BE51 4198 0152 4162  
(BIC) KREDBEBB

paypal.me/NVBK                          
Betaling via PayPal
BTW nr.   BE 0411 565 654
Ondernemingsnr.  0411565654

Let op!
Aangetekend schrijven
wordt niet aangenomen !
NVBK vzw
Vereniging voor hondensport, fok en stamboomregistratie.

Ons doel is iedereen te laten kennismaken met de Belgische hondensport en de registratie van onze stambomen.

Het Nationaal Verbond der Belgische Kynologen (NVBK) is een overkoepelende organisatie waaronder clubs resulteren. Deze zijn ondergebracht, volgens de discipline, in verschillende onderafdelingen.

Zowel de gevorderde africhter als de leek in de hondensport vindt hier zijn gading.
De gevorderden vinden alles over de wedstrijden, benodigde formulieren en het laatste nieuws, de leken vinden een beknopt overzicht van onze sportprogramma's en het adres waar eventueel contact kan worden gelegd.

Alle sporttakken zoals, ring, gehoorzaamheid, agility, fok / tentoonstelling, waterwerk en Globalring worden bestuurd door eigen commissies onder het waakzaam oog van het hoofdbestuur.

Het NVBK wordt bestuurd door een BESTUURSORGAAN en een afgevaardigd DAGELIJKS BESTUUR.
Elke discipline wordt geleid door een eigen commissie. Elke commissie resulteert onder het bestuursorgaan.
Menu NVBK
Welkom op de website van het NVBK
Bienvenue sur le site du NVBK-FNCB
Welcome on the website from the NVBK
Nieuws - Info
Update sportjaar 2021.
Het NVBK heeft na overleg, de volgende “voorlopige” beslissing genomen in verband met het komend sportseizoen 2021.
Gelet op de steeds wijzigende corona maatregelen en het feit dat wij “waarschijnlijk” in maart niet zullen kunnen starten met de wedstrijden, hebben wij momenteel deze regeling voorlopig opgesteld.
Indien de wedstrijden NIET kunnen aanvangen in maart, kunnen de clubs die een wedstrijd organiseren in deze maand eventueel een zaterdag of andere vrije dag kiezen in het komend seizoen, dit om hun wedstrijd alsnog te  laten doorgaan.
Momenteel opteren we om de organisatie van de Nationale kampioenschappen op de voorziene data te behouden en is er nog geen sprake van deze eventueel te verplaatsen.
Uiteraard kan en zal alles, indien nodig, steeds bijgestuurd en/of aangepast worden zodra wij over de juiste officiële info beschikken.
Gezien het hedendaags niet mogelijk is om een scenario voor de wedstrijden op te stellen, zal het dagelijks bestuur alles opvolgen en zodra er wedstrijden mogen doorgaan  de mogelijke werkwijzen kenbaar maken. Er zijn verschillende wedstrijdscenario’s voor handen doch alles hangt af van de overheid.
Wij houden jullie op de hoogte en vragen met aandrang geen verkeerde info hieromtrent te verspreiden.
Op vraag van binnen- en buitenlandse hondenliefhebbers  heeft het NVBK besloten de discipline GLOBAL aan te bieden aan alle hondenliefhebbers.
Globalring is een programma die aanleunt bij het bestaande Belgisch ringprogramma, het biedt tevens mogelijkheden om aan Nationale en Internationale wedstrijden deel te nemen. Deze discipline is autonoom en is geen onderdeel van het ringprogramma.
Global bestaat eveneens in drie categoriën en is toegankelijk voor alle hondenrassen.

* categorie I is de beginnersklasse

Meer info, zie rubriek GLOBALRING.
Sinds enkele jaren is het NVBK aangesloten bij de interfederale federatie. Dit is een organisatie die verschillende verbonden en federaties groepeert teneinde een groot deelnemersveld te bekomen.

Deze aansluiting hebben wij gevraagd teneinde onze leden de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan agilitywedstrijden, dit in verschillende klassen.

Bijkomende informatie, zie rubriek AGILITY.

Om te fokken en/of stambomen van onze organisatie aan te vragen, hoeft men geen lid te zijn van onze federatie.
De registratie van  stambomen in ons origineel- (OR), bijgevoegd- (BR) en werk-register (WR) staan open voor alle hondenrassen, mits het navolgen van onze regelgeving. Honden die niet aan deze regels voldoen kunnen steeds een bewijs van herkomst bekomen.

Indien men een nest wil fokken, of stambomen aanvragen kan men alle nodige info vinden op de rubriek FOKKERIJ.

Het NVBK is erkend door de Vlaamse overheid als stamboekorganisatie.
Deze discipline wordt aangeboden door een aangesloten club in Wallonië.

Bijkomende info en het programma kan u lezen op de pagina TRAVAILLE A L'EAU.
Het NVBK heeft een groepsverzekering afgesloten met de maatschappij ARENA.
Deze polis omvat burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Enkel een volledige club kan aansluiten !
Verzekering mogelijk voor zowel liefhebber (lees werkend lid), gewoon lid (lees hulp in club) en/of trainers,
aanvalsmannen enz...

De verzekering is verplicht voor alle aangesloten leden.
Aangesloten leden die niet onder het Belgisch sociaal systeem vallen, dienen zelf voor een verzekering te zorgen.

Info, voorwaarden en polis, zie rubriek VERZEKERING.
Mogelijkheid tot het uitbouwen van rasverenigingen. Indien interesse, neem contact met ons algemeen secretariaat.
Aangesloten clubs